Namen projekta INSPIRATION

Glavni namen evropskega projekta INSPIRATION je oblikovati strateško raziskovalno agendo/program (SRA) za področje rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč ter za vplivno področje sistema, ki povezuje tipe tal, plavine in vodo in sicer z namenom, da bi uspešni rešili sedanje in prihodnje družbene izzive in potrebe. Raziskava je zasnovana na principu od spodaj navzgor, kjer se bodo zbirale predvsem raziskovalne potrebe končnih uporabnikov. Poleg tega je cilj projekta zasnovati metodo za uspešno izvajanje SRA in izoblikovati mrežo javnih in zasebnih ustanov, ki bi skupaj financirali izvedbo SRA.    

Pomembni nacionalni deležniki (PND)  

V nizu intervjujev s pomembnimi nacionalnimi deležniki (PND), ki se bodo izvajali širom po Evropi, bodo zbrani podatki o posameznih državah in njihovih raziskovalnih potrebah s področja projekta INSPIRATION. Ta področja so:

  • Potrebe na področju raziskav in inovacij
  • Izkušnje pri povezovanju znanosti s prakso
  • Nacionalne in transnacionalne možnosti financiranja raziskav

V intervjujih z PND se bomo osredotočali na strateško pomembne institucije oziroma osebe, ki so vodilni na svojih področjih in imajo dober pregled nad priložnostmi, ki se odpirajo na the področjih. Pri tem bo poudarek na dejanskih potrebah po novih znanjih (na kratki, srednji in dolgi rok). Poleg tega so PND vključeni v pomembna strokovna združenja in druge mreže in imajo potencial da postanejo tudi ambasabodji projekta INSPIRATION. Izbrani PND zastopajo različna strokovna/znanstvena področja kot so; prostorski načrtovalci, managerji, strokovnjaki ze prst, sedimente, vode in delujejo lahko v okviru raziskovalni organizacij, kot financerji ali kot regulatorji oziroma oblikovalci politik.

Metoda dela na projektu

Zbiranje pomembnih informacij s strani PND je ključno za uspešno izvedbo projekta, saj bomo le tako lahko zbrali relevantne podatke o stanju v Sloveniji in jih vključili kot del Evropske raziskovalne agende. V intervjujih bomo obdelali niz različnih tem in vprašanj. V vsaki državi bomo opravili približno 20 intervjujev, ki bodo skupaj z preliminarno analizo stanja sestavljali nacionalno poročilo za Slovenijo. To poročilo bomo predstavili na nacionalni delavnici, kjer bomo zbriali dodatne pripombe in predloge ter poskušali izpostaviti prioritetna področja za Slovenijo. Na podlagi pripomb bomo izdelali končno poročilo za Slovenijo, ki bo vhodni podatek za izdelavo Evropske raziskovalne agende.

Nacionalna delavnica

Nacionalna delavnica za Slovenijo je bila organizirana 18. novembra 2015 v Mestnem muzeju Ljubljana, Gosposka ulica 15, Ljubljana

Več informacij

Za področje Slovenije, prosimo kontaktiranje nacionalno kontaktno točko (NKT)  

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

Boštjan Cotič, univ.dipl.inž.arh.
bostjan.cotic@uirs.si
(01) 420 13 21 

Več o projektu na spletni strain projekta:
(spletna stran je v angleškem jeziku)
www.inspiration-h2020.eu/